Age friendly design

Tuote- ja muotoilupäällikkömme Minna Salokannel sekä myyntipäällikkömme Riikka Raittila pitivät marraskuussa 2023 KOPA kotihoito ja palveluasuminen -tapahtumassa mielenkiintoisen asiantuntijapuheenvuoron aiheesta age friendly design ja design for all. Voit katsoa joko videon tai lukea aiheesta alla olevasta artikkelista.

 

Mitä tarkoittaa age friendly design ja design for all?

Age friendly design on suunnittelua, joka ottaa huomioon käyttäjän tarpeet. Se on tuotesuunnittelua ja muotoilua, siten että tuote ei leimaa käyttäjäänsä. Se on uudenlaista näkökulmaa markkinoilla olevaan kalustamiseen. Se on sopivaa meille kaikille; erilaisuuksineen ja erityisvaatimuksineen. Alastekin tuotesuunnittelussa ajatukset lähtevät omasta elämästä ja läheisistä. Missionamme on tehdä kalusteita, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

Tuotesuunnittelua oman elämän kokemusten kautta

Myyntipäällikkömme Riikka kertoo oikean elämän näkökulmasta seuraavasti:
"Isovanhempani ovat olleet aina minua lähellä. Olen siis seurannut hyvin läheltä mitä vanheneminen tuo tullessaan. Sanoipa minulle taannoin eräs 90-vuotias vanha rouva, että ei se vanhuus tarkoita muuta kuin, että kroppa ei pysy enää kaksikymppisten ajatusten vauhdissa. No tämä on yksi näkökulma ja toisilla se voi tarkoittaa sitä, että jalat kyllä veisivät mutta pää ei. Omat kokemukseni liittyvät näihin kumpaankin. Eritoten ukkini sairaus, jossa jopa istuminen ruokapöydän äärellä tuotti hankaluuksia, saati sitten istumaan käynti ja nousu. Puhutaanpa siis vaan ja pelkästään istumisesta, niin ollaan arkipäivän haasteiden äärellä."

"Minä katselin monta vuotta mummoani, joka sairasti Lewyn kappaleen tautia. Huonoksi onneksi hänen toinen puolensa halvaantui leikkauksen yhteydessä, ja puoli oli tietysti se parempivoimainen. Hän kuntoutui kohtuullisen hyvin, mutta halvauksesta lähtien istuminen ja ylösnousu tuotti myös erityistä vaikeutta.  Ei ollut mitään mistä saada tukea, eikä mitään mihin luottaa. Ns. vakiomalliset kalusteet eivät toimineet. Jos erityiskalusteita oli tarjolla, ne näyttivät heti apuvälineiltä, ja eri mallit vielä keskenään melko samannäköisiltä. Lopulta sitä jäi pohtimaan, minkälaisia kalusteita itse toivoisin ympärilläni olevan, sitten jos on oma aika olla heikko." puhuu läheistensä kokemuksista tuote- ja muotoilupäällikkömme Minna.

Age friendly design kalustamisessa

Age friendly design kalustamisessa on sitä, että tuotteen pitää jo peruslähtökohdiltaan täyttää tietyt vaatimukset. Tuotteen pitää olla ennen kaikkea turvallinen ja turvallisuus ilmenee usealla eri tavalla. Turvallisuus on kalusteen kestävä ja tukeva rakenne, ja se on mm. myös käyttö- ja paloturvallisuuden huomioimista. Tärkeitä tekijöitä ovat esteettömyys ja ergonomisuus. Esteettömyys yksinkertaisimmillaan on oikeanlaista kalustemitoitusta ja ergonomisuus sitä, että kalustetta on mukava käyttää. Se on sitä, että kalusteet ovat mittasuhteiltaan oikeita ja tukevat ihmisen luonnollista asentoa. Ergonomian huomioiminen suunnittelussa on ylipäätään ymmärrystä ihmisestä eri ikävaiheissa ja ympäristöissä. 

Omatoimisuudella tarkoitetaan tässä kalustepiirteitä, jotka tukevat henkilön omatoimisuutta. Helppohoitoisuus on oikein valittuja ja kestäviä materiaaleja tietyssä ympäristössä. Pitää tietää miten ympäristössä johon kalusteet suunnitellaan, oikeasti toimitaan. Kalusteella on tietysti myös esteettisiä vaatimuksia. Esteettinen näkemys on hyvin henkilökohtainen, mutta tiettyjä lainalaisuuksia on, esimerkiksi mittasuhteet. Tässä yhteydessä voidaan puhua viihtyisyydestä, kalusteen tulee olla osana viihtyisää ympäristöä. Ja kun muisti heikkenee, voidaan värimaailmalla huomioida myös hahmottamisen vaikeudet ja näkökyvyn muutokset.

Mikä on kodinomaista sinulle, ei välttämättä ole sitä minulle

Mitä tulee tuohon kalusteen ulkoasuun sekä omiin havaintoihimme, huomasimme melko pian Alastekin Summaselle tulon jälkeen, että kaikki markkinoilla olevat hoivakalusteet olivat hyvin samannäköisiä. Siinä oli selkeä ristiriita siihen mitä kotikalustaminen tarjoilee ja miltä kodit näyttävät. Elämme aikaa, jossa on paljon erilaisia vaihtoehtoja ja ymmärretään, että ei ole vain yhtä ja ainutta oikeaa tyyliä tehdä asioita. Silti hoivakalustamisen ulkoasussa määritelmänä kulkee hyvin usein sana "kodinomainen" ja sillä tarkoitetaan yhden tyylistä kalustamista ja sitä arvioidaan subjektiivisesti. Kodinomaisuus muodostuu kaikkien seinän sisäpuolisten asioiden summana. Mikä on kodinomaista sinulle, ei välttämättä ole sitä minulle. Kodinomaisen pitäisi avata vaihtoehtoja uudenlaiseen ulkoasuun, ei poissulkea niitä.

Käyttäjälähtöisyys

Seuraavaksi päästäänkin lähinnä sydäntämme olevaan aiheeseen, käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöisyys ei poissulje designia. Päinvastoin se asettaa korkeampia vaatimuksia suunnittelutyölle. Käyttäjälähtöisessä suunnittelutyössä helposti keskitytään vain yhteen käyttäjäryhmään. Jos ajatellaan esimerkiksi palveluasumisen kalustetta, kuten tuolia; tässä huomioitavaa on palvelutalon asukkaat, hoivahenkilökunta, siistijät ja päättäjät.

Jokaisella näistä on omat vaatimukset. Käyttäjälähtöinen suunnittelutyö tarjoilee parhaimmillaan myös sellaisia tarkastelukulmia, joita edelliset ryhmät eivät ole osanneet edes vaatia. Esimerkiksi siistijälle tärkeää on helppo puhdistettavuus, laadukkaat ja käyttötarkoitukseen sopivat pintamateriaalit mutta myös se, että kaluste on käyttökuntoinen silloinkin, kun esimerkiksi sen verhoilut ovat pesussa. Hoivahenkilökunta arvostaa helppokäyttöisyyttä ja heidän hyvinvointiaan hellitään oikealla ergonomialla. Päättäjä tarkastelee asiaa lukujen valossa. Hankinnan tulee olla laadukasta, pitkäikäistä ja kustannustehokasta. Tuotteen elinkaarta saadaan pidennettyä huollolla ja varaosapalvelulla. Hankintapäätöstä helpottaa se, että kaikkea ei tarvitse hankkia kerralla, vaan tuotteeseen voidaan hankkia lisäominaisuuksia myöhemminkin. Jos puhumme edelleen tuolista, niin tuoli on käyttökuntoinen sellaisenaan kovana istumapintana ja siinä on huomioitu jälkikiinnitysmahdollisuudet verhoiluille.

"Voisi ajatella, että markkinoilla on lähes kaikki esitysmuodot tuoleista ja pöydistä. Ja alkuun ajattelimme, että lisäarvon antaminen näille tuotteille on mahdotonta. Kuitenkin tiesimme omien havaintojemme perusteella, että tarvitaan jotakin enemmän. Meillä on se hyvä tilanne, että käytössä on niin  terveys- ja hyvinvointialan valmistusosaamista kuin kalusteosaamista. Päätimme lähteä tutkimaan, saadaanko nämä kaksi yhdistämällä aikaiseksi kalusteita, jossa on avusteisia piirteitä, mutta ne eivät näytä apuvälineiltä. Käytännössä yhdistettiin insinööritaito ja muotoilu. Ymmärsimme olevamme asian ytimessä, kun näimme ensireaktion ihmisiltä joille esittelimme ideaamme. Se teki muutakin kuin mitä kalusteelta odotettiin." Minna kommentoi.

Mainio-kalustesarjamme

Suunnittelupöydällä mielikuvitus on rajana. On muotoilijan perustyötä tavoittaa mielikuvituksesta parhaat ajatukset ja tuottaa ihan konkreettinen muoto. On vaikeaa rajata ideoita ilman reunaehtoja ja onneksi tarpeet olivat niitä reunaehtoja, joita piti seurata. Pöydän kohdalla tarpeita olivat esteetön pöytä ja apukahva. Tarpeista syntyi uudenlaista ajattelua ja suurin innovaatio oli tehdä kahvasta oleellinen osa runkorakennetta, eikä lisätä kahvaa pöydän kylkeen. Eli sen lisäksi että runkorakenne kannattelee pöydän kantta, niin se toimii myös tartuntapintana. Tartuntapinta helpottaa istumaan käyntiä ja nousua sekä ihan perusistumista. Näiden asioiden takia tartuntapinta mahdollistaa asukkaan itsenäisemmän toiminnan, ja näin tullaan age friendly -ajattelun ytimeen.

Esimerkiksi asukas, jolla on rollaattori voi siirtää otteen rollaattorista pöydän apukahvaan. Tukiote on mahdollista pitää koko istumaan käynnin ajan ja sama toisin päin siirryttäessä. Tukiote luo turvallisuuden tunnetta ja joissakin sairauksissa käsiotteen tarve korostuu vielä enemmän. Pöydän runkorakenne muodostaa myös liu'untaesteen. Tällöin runko on hieman pöydän kantta korkeammalla tasolla, joten lautanen ei pääse liukumaan syliin tai lattialle.

Minna kertoo Mainio-kalustesarjan suunnittelutyöstä seuraavasti:
"Mainio -tuoliin en halunnut erillistä työntökahvaa. Työntökahva on yksi niitä asioita joka helposti leimaa tuotetta, tilaa ja käyttäjää. Se on asia jota pyrin välttämään jos vain voin. Koska pöydässä runkorakenne tekee enemmän vain kuin minimivaatimuksen, halusin että tuolissa tapahtuu sama. Tuolissa runkorakenne toimii työntökahvana. Itse asiassa tuolin siirtäminen runko-otteella on ergonomisempaa kuin työntökahvasta siirrettäessä. Toisessa nostetaan jaloilla, toisessa käsillä ja hartioilla. Tuolin siirtämistä voidaan helpottaa joko kahdella etujalkojen liukupyörällä tai neljällä pyörällä."

Tuolin avustuksesta päästään takaisin age frienly designin yhteen tärkeimpään seikkaan, eli turvallisuuteen. Avustetussa tuolin siirrossa tuolin rungon liitokset ovat todella kovilla. Ja turvallisuutta voidaan lisätä valitsemalla puuta kestävämpi materiaali: metalli. Erityisesti silloin kun puhutaan nelipyöräisistä tuoleista, niin materiaalivalinta on ehdoton. Tämä materiaali mahdollisti myös bariatristen tuolien valmistuksen, joiden kestävyysvaatimukset ovat minimissään 150 kg ja 300 kg, kun tavallista tuolia testataan maksimissaan 110 kilolla. Itse asiassa, kun nämä tuolit olivat koekuormitus-testauksessa, niin päästiin 1600 ja 2000 kilon lujuuksiin. Tämä on sitä design for all -ajattelua. Saman sarjan tuotteet palvelevat eri käyttäjäryhmiä, merkkaamatta ryhmänsä erityispiirteitä.

Värien monet mahdollisuudet

Materiaali mahdollistaa myös lukemattoman määrän värejä. Värivalikoima metallimaaleissa on huomattavasti kattavampi kuin puun kohdalla ja värit voivat olla kirkkaita tai murrettuja. Jos valinta on vaikeaa tai miettii miten ottaa huomioon esimerkiksi iän ja muistisairauden muutokset näkökykyyn, olemme koostaneet muutamia muistiystävällisiä värilastuja. Näissä värilastuissa on valittuja värejä, jotka auttavat hahmottamaan ympäristöä paremmin.
Keskeistä värien käytössä muistisairaan ympäristössä ovat kontrastit tummuusasteiden välillä. Täytyy ottaa huomioon, minkä värinen lattia tilassa on ja että kaluste erottuu siitä. Jokaisen pitäisi asettua muistisairaan näköympäristöön, jolloin kontrastit hahmottuvat hyvin samalla tavalla kuin näkisi kaiken mustavalkoisena. Se on yhtä hillittyä värimaailmaa, koska värien näkeminen katoaa. Sininen katoaa ensimmäisenä, punainen yleensä viimeisenä. Ympäristössä pitää olla väriä.
"Ympäristöt, joihin on ollut rohkeutta ottaa käyttöön värejä, ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja antaneet meille hyvää palautetta." Riikka toteaa.

Tämän tietopaketin avulla halusimme hahmottaa, kuinka ratkomme arkipäivän ongelmia suunnittelun ja muotoilun kautta. Teemme kalusteita palvelemaan kaikkia käyttäjäryhmiä, sillä design kuuluu kaikille.

Kysy lisää

Kysy lisää

Riikka Raittila

Myyntipäällikkö

Riikka Raittila

Ota yhteyttä:
+358 50 475 2208
riikka.raittila@summanen.fi

Minna Salokannel

Tuote- ja muotoilupäällikkö

Minna Salokannel

Ota yhteyttä:
+358 50 433 6931
minna.salokannel@summanen.fi

Tuulia Erola

Markkinointi ja myynnin tuki

Tuulia Erola

Ota yhteyttä:
+358 50 400 1276
tuulia.erola@summanen.fi