YritysAmmattilaisen valinta ajattomaan ja iättömään kalustamiseen

Alastekin istuimet ja pöydät ovat tuttu näky hoivakodeissa, terveydenhuollon tiloissa, työ- ja oppimisympäristöissä, seurakuntasaleissa kuin myös ruokailu-, aula- ja odotustiloissakin. Alastekin tuotevalikoima soveltuu eri ikäryhmien tarpeisiin, niin arkeen kuin juhlaankin.

Hoivakalustamisessa Alastek on tehnyt pioneerityötä ja asiantuntemus näkyy niin tuoteratkaisuissa kuin erilaisten tilatarpeiden huomioimisessa. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii, että asiakas saa käyttötarkoitukseen oikeanlaiset tuotteet, kauniit ja tilaan sopivat. Kalustesuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota mitoitukseen, huolettavuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen.

Alastekin istuimet ja pöydät liittyivät toukokuussa 2019 liiketoimintakaupan myötä osaksi Summanen Oy:n tuoteperhettä. Summasen tuotevalikoimaan oli jo muutama vuosi tätä aiemmin liittynyt aula- ja eteiskalusteistaan tunnettu Monena. Kokonaisuutta täydentää Summasen alihankintavalmistus, joka valmistaa tuotteet asiakkaan toiveiden mukaisesti avaimet käteen periaatteella.

Summaseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa: www.summanen.fi

 

Vastuullisuus


Summanen Oy on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on jokapäiväistä työtä organisaatiomme kaikissa työtehtävissä ja osa arvoja sekä toimintastrategiaa. Se on myös vaikuttamista ympärillä olevaan yhteisöön, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Vastuullisuus on vastuunkantoa koko tuotteen elinkaaresta, tuotteen suunnittelusta tuotantoon, palvelutoiminnasta kierrätykseen.

Sosiaalinen vastuullisuus - Eettisyys

Summanen Oy / Alastek noudattaa kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä. Edellytämme alihankkijoiltamme samojen periaatteiden noudattamista.
Summanen Oy käy sidosryhmävuoropuhelua ja valvoo, että sosiaalisen vastuullisuuden edellytykset täyttyvät sekä puuttuu tarvittaessa välittömästi asiaan, mikäli havaitsee tässä puutteita.

Ympäristövastuullisuus – Kestävä kehitys

Toimimme ympäristösäädösten mukaisesti ja pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksiamme. Ympäristöasioissa kiinnitämme huomioita materiaaleihin, energiaan, päästöihin, jätteeseen ja kierrätykseen.
Tuotteemme ovat suunniteltu pitkällä elinkaarimallilla, kestäviksi ja ajattomiksi. Kestävät tuoteratkaisut, niiden kunnossapito ja kunnostus sekä kierrätys pienentävät ympäristövaikutuksiamme.
Käytössämme on sekä kalusteiden että pakkausmateriaalienkierrätyspalvelu. Toimituksissa käytämme mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja ja ne ovat pääsääntöisesti kierrätettäviä materiaaleja. Noudatamme tuottajavastuuta ja olemme järjestäneet sen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Toimitukset pyrimme tekemän keskitetysti ja kuljetuskapasiteetti optioiden.
Puumateriaalien hankinnassa edellytämme alihankkijoitamme vain sertifioidun materiaalin käyttöä, joka on peräisin laillisista lähteistä sekä tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaan. Materiaalitehokkuutta parannetaan päivittäisellä laadunvarmistuksella.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuu kattaa toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja virallisten vaatimusten noudattamisen. Jotta yrityksemme on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla. Pidämme huolta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Yrityksemme kuuluu Asiakastieto Oy:n Rating Alfa:n korkeimpaan luottoluokitukseen ja on myös Luotettava Kumppani.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Tanja Lundén

Toimitusjohtaja

Tanja Lundén

Ota yhteyttä:
+358 40 588 4114
tanja.lunden@summanen.fi